אתר הקואליציה למאבק בתוכנית השר אטיאס לבניית עיר של 150,000 תושבים, לחרדים בלבד, על היישוב חריש באזור ואדי ערה

היום הוגש ערר לבית המשפט העליון ובקשה לצו ביניים.

בעקבות פסיקתה של השופטת וילנר בתחילת החודש(1/5) בעתירתם של תושבי חריש, הגישו היום (30/5) תושבי חריש, המיוצגים על ידי אגודת "חריש הירוקה" ערעור לבית המשפט העליון, ובקשה לצו ביניים, שימנע שינויים במצב הקיים בישוב לפני שתתקבל החלטה שיפוטית בענין.

תושבי חריש עתרו לפני כחצי שנה לבית המשפט המחוזי בחיפה על פגיעה בזכויותיהם וביכולתם להמשיך להתגורר בישוב עקב תכנית משרד השיכון להפוך את חריש לעיר חרדית. השופטת קבעה שהשינויים שהכניס משרד השיכון בהגדרות התוכנית, בשל ההליך המשפטי שניהלו התושבים, משנים את תפישות היסוד של התכנית. למעשה, הכריז משרד השיכון שהעיר תשווק באופן שיוויוני לכלל הציבור, ושהשרותים העירוניים יסופקו בעיר על פי האוכלוסיה שתגיע להתגורר בישוב, ללא תכנון מחייב לטובת אוכלוסיה חרדית בלבד. להלן מתוך הפסיקה – " תיקון התכנית באופן הנ"ל משנה למעשה את תפישת היסוד של התכנית לפיה יועד הישוב מלכתחילה לאוכלוסיה החרדית בלבד ללא התחשבות באוכלוסיה קיימת… משמעות הדבר היא כי לא תהיה כל מניעה תכנונית לספק את צרכי האוכלוסיה שאינה חרדית, בהתאם לאורחות חייה." (סעיפים 38-39, הפסיקה המלאה מצורפת להלן). עקב שינויים אלו החליטה השופטת לדחות את העתירות, אך לא חייבה את התושבים בהוצאות. עם זאת, החליטו התושבים לערור על ההחלטה ולפנות לבית המשפט העליון.

בערעור נכתב " בית משפט קמא, ראוי לציין, קבל את התביעה העקרונית של המערערים, שהיישוב יהיה פתוח לכל, משמע שהאוכלוסייה הקיימת תוכל לחיות בו ולהתפתח, שאוכלוסיה חרדית תוכל להתיישב בו, ושכל אזרח ותושב אחר יוכל לבוא וגור בו. עם זאת, טעה בית המשפט קמא בסברו כי די בתיקון מסוים בטבלת השימושים וכן בהצהרה של משרד השיכון כי המכרזים יהיו פתוחים לכל, כדי להשיג את התוצאה שהוא עצמו פסק שהיא ראויה – השוואת זכויות הציבור כולו להתיישב בחריש, הלכה למעשה… המערערים יטענו כי בית משפט קמא שגה בכך שלא השלים את המלאכה, ולא הנחה את וועדות התכנון לתקן את כל השימושים של שטחי הציבור המתוכננים בחריש כך שניתן יהיה לעשות בהם שימוש לפי צרכי האוכלוסייה בפועל… ראוי היה שבית משפט קמא היה מבטל את התכנית המפורטת מכל וכל, מחזיר את תכנית המתאר לוועדה המיוחדת על מנת שתעשה בה את השינויים שיאפשרו לפתוח את חריש לכלל האוכלוסייה, ורק אחר כך, מתיר לה לתכנן, על בסיסה, את התכנית המפורטת, על פי כלליה ורוחה… כידוע, כמעט כל חוגי האוכלוסייה בארץ, הצעירים בפרט, סובלים ממצוקת דיור זמין ובר השגה… על רקע מצב דברים זה, ונוכח עמדתו של בית המשפט, בשאלה העקרונית, ולפיה יש לפתוח את חריש בפני כל האוכלוסייה, היה על בית משפט קמא להמשיך את 'קו המחשבה' שלו ולסיים את המלאכה, כפי שפורט לעיל. אמנם, כמאמרו של מאו, "כל מסע של 100 מילין מתחיל בצעד אחד", אך אמירה זו מסתיימת במלים [שממעטים לצטט והן], "אך הוא [המסע] אינו נגמר עד לצעד האחרון"… סוף דבר, שהמערערים מאמינים כי מן הדין ומך הצדק ראוי שבית משפט נכבד זה יתערב בפסק דינו של כב' בית משפט קמא, אשר כוונותיו היו טובות, אך מעשיו לא היה בהם די כדי להביא פתרון לסוגיות שהונחו לפתחו."

כתב הערר המלא מצורף כאן-חריש-הודעת ערעור

כמו כן, ביום שני הבא, ה-4/6, בשעה 9:00 יתקיים דיון בעתירה לבג"צ שהגשנו בדרישה לסיום כהונתו של ניסים דהאן בחריש, וקיום בחירות דמוקרטיות במועצה קציר-חריש. אתם מוזמנים להצטרף אלינו! פרטים ישלחו בהמשך.

הוספת תגובה

כתובת המייל שלך לא תפורסם ולא תימסר. שדות החובה מסומנים בכוכבית (*)

*
*